Rekonstrukcja płytki paznokciowej

Czas zabiegu: 30-60 minut
Zaleca się, by wymieniać rekonstrukcję co 3 miesiące.

Rekonstrukcję płytki można wykonać w przypadku, gdy został zatrzymany wzrost paznokcia, paznokieć odrasta zdeformowany lub płytka została częściowo ułamana. Podolog za pomocą specjalistycznego preparatu odbudowuje brakujący paznokieć. Warunkiem bezwzględnym jest brak infekcji grzybiczej lub bakteryjnej. Rekonstrukcja nie będzie możliwa bezpośrednio po zerwaniu paznokcia, gdy na łożysku znajduje się rana.

Menu